PRO ARTE -Stipendi Jani Hänniselle.

Helsingin Saskia ry jakoi syyskokouksessaan Pro Arte -stipendin kuvataiteilija Jani Hänniselle. Yhdistyksen perinteen mukaan pyydettiin jotain kuvataiteen kentällä ansioitunutta nimeämään stipendin saaja. Tällä kertaa stipendin saajan nimesi taiteen keräilijä Vexi Salmi.

Vexi Salmi perustelee valintaansa näin: ”Olen seurannut Jani Hännisen taiteellista kehitystä kahdenkymmenen vuoden ajan, graffititaitelijasta moniseleitteiseksi viivan ja värin mestariksi. Samanaikaisesti nuoruuden rajuus on hioutunut lähes mystiseksi harmoniaksi. Taiteilijantiellään Jani Hännisestä on kasvanut omaleimainen kuvantekijä. Hänen symbolistiset kolmionsa, ristinsä ja ympyränsä näyttäytyvät katsojalle monimuotoisina, riippuen katsojan mielentilasta. Muutama Hännisen teos on solminut kanssani katkeamattoman riippuvuussuhteen. Ne kertovat minulle joka päivä eri tarinan.”

saskia_kuva